• Viktor Shoes
  • BADANIE STÓP, WAD POSTAWY I KRĘGOSŁUPA U DZIECI

    Profesjonalne badanie stóp , wad postawy i kręgosłupa u dzieci .

    Badanie odbędzie się  w dniu 12 maja 2018 , w godzinach od 11 tej do 14 tej w Platinium Clinic w Londynie.

    W celu ustalenia godziny prosimy o kontakt  - tel 07709992868 lub bezposrednio z PLATINIUM CLINIC  - tel 07539 476 56