Viktor Shoes Reviews

Wady postawy i rozwój nóżek dziecka

Stopy dziecka rosną szczególnie szybko,  różnica w długości stóp pomiędzy 1 a 2 rokiem życia wynosi prawie 20mm, potem tempo wzrastania nie jest już tak duże – długość stopy zwiększa się o  około 10mm rocznie. Szybko rosnące stopy dziecka są bardzo delikatne i podatne na  wpływy niekorzystnych czynników np. nadmierne naciski spowodowane nieprawidłowo dopasowanymi butami mogą doprowadzić do deformacji stóp.

Pierwsze lata życia są decydujące dla rozwoju stóp dziecka i stanu zdrowotnego stóp osób dorosłych.

Warto więc zwracać szczególną uwagę na odpowiednie dopasowanie obuwia do stóp dziecka, bo takie postępowanie może zminimalizować ryzyko pojawienia się dolegliwości i problemów ze stopami w późniejszym wieku.

SPRAWDŹ CZY TWOJE DZIECKO MA PRAWIDŁOWO USTAWIONE STOPY. 

Jeżeli zauważysz nieprawidłowości u swojego dziecka to skontaktuj się z lekarzem ortopedą.

 

Rozwój nóżek dziecka

W rozwoju kończyn dolnych dziecka obserwuje się cały szereg etapów, z których większość należy do zmian fizjologicznych, czyli takich, które u normalnie rozwijającego się dziecka ustępują wraz z wiekiem.

Ustawienie szpotawe kolan u niemowląt

nóżki tworzą kształt litery „O”. Takie ustawienie nóżek dziecka utrzymuje się zazwyczaj do około 2 roku życia. Jeżeli szpotawość kolan nie zanika bądź pogłębia się należy zasięgnąć opinii u lekarza ortopedy.

Ustawienie koślawe kolan

nóżki ustawiają się w pozycji „X”. Takie ukształtowanie kolan obserwuje się
pomiędzy 2 a 6-7 rokiem życia. Po tym okresie kolana powinny być ustawione prawidłowo. Jeśli koślawość kolan nie zmniejsza się z wiekiem lub pogłębia należy zgłosić się do ortopedy dziecięcego.

Koślawe ustawienie stępu (pięty)

koślawe ustawienie stępu (pięty) kostki przyśrodkowe skierowane są do siebie, a oś pięty nie pokrywa się z osią podudzia. W przypadku dłuższego utrzymywania się koślawości wskazana jest konsultacja u ortopedy. Koślawe ustawienie stępu (pięty) - stopa prawa widziana od tyłu.

Skręcenie stop do wewnątrz

- u niemowląt nóżki tworzą kształt litery „O”. Takie ustawienie nóżek dziecka utrzymuje się zazwyczaj do około 2 roku życia. Jeżeli szpotawość kolan nie zanika bądź pogłębia się należy zasięgnąć opinii u lekarza ortopedy.

 

Płaskostopie fizjologiczne

poduszeczki tłuszczowe maskują szkielet stopy i wywołują wrażenie istnienia płaskostopia – nazywamy je płaskostopiem fizjologicznym. W miarę rozwoju dziecka sklepienie podłużne stopy będzie coraz bardziej widoczne. Proces ten powinien zakończyć się około 4-5 roku życia dziecka. Jeżeli po 4 roku życia płaskostopie nadal będzie się utrzymywało należy pójść do lekarza ortopedy.

 

Chodzenie na palcach

Jest zjawiskiem normalnym u dzieci, zwłaszcza jeśli zaczynają one dopiero naukę chodzenia. Większość przypadków wskazuje na  nawykowy charakter takiego chodu i dziecko z czasem wyrośnie z tego zwyczaju (będzie chodzić prawidłowo). W niektórych przypadkach taki sposób chodzenia może mieć jednak inne przyczyny, więc jeśli utrzymuje się ono dłużej wskazana jest konsultacja ortopedyczna.

W wieku 4 – 5 lat kolana i stęp ustawiają się prawidłowo a wysklepienie stopy jest wyraźnie widoczne, jeśli nie, to należy udać się do lekarza ortopedy dziecięcego.